Với phương châm “Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả”, trong những năm qua, công ty cổ phần Depot Sài Gòn (UNIDEPOT) đã luôn đặt việc an toàn trong việc phòng cháy & chữa cháy lên hàng đầu.

UNIDEPOT rất vinh dự khi được Giám đốc Công An TP.HCM công nhận là: “Đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy” trong năm 2020 và 2021. Đó là động lực để cán bộ công nhân viên công ty UNIDEPOT tiếp tục duy trì đề cao công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy, sử dụng thành thạo trang thiết bị, phương tiện chữa cháy cũng như chủ động sẵn sàng xử lý tốt các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.