Dịch COVID-19 năm 2020 diễn biến ngày càng phức tạp, khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần giãn cách xã hội nhưng không xa cách tình người. Công ty cổ phần Depot Sài gòn (UNIDEPOT) đã chung sức, đồng lòng tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid tại Uỷ ban nhân dân Phường 9 – Quận 8

1-Người dân đang chuẩn bị nhận quà tại Q.8
5-Đại diện Công ty UNIDEOT nhận hoa và thư cảm ơn từ Uỷ ban Q.8
4-Hình ảnh người dân đang chở quà về
3-Đại diện công ty UNIDEPOT đang chuẩn bị các phần quà
2-Tại điểm trao quà – Q8